Βαθµός Στεγανότητας Συσκευών

13/11/2016
από Χρήστος Κακαράς
Στεγανότητας Συσκευών

αθµός Στεγανότητας Συσκευών
(Ingress Protection Rating)

Ο βαθμός στεγανότητας ή αλλιώς δείκτης IP (ή IP rating) καθορίζει κυρίως την αντίσταση της συσκευής σε εισδοχή στερεών ή υγρών. Η κωδικοποίηση είναι της µορφής IPxy.

 

  • Το πρώτο ψηφίο x δηλώνει το βαθµό προστασίας της συσκευής από την διείσδυση στερεών όπως χώμα, σκόνη κλπ. Επίσης, δηλώνει και το βαθµό προστασίας του χειριστή από την επαφή µε ηλεκτροφόρα ή κινούµενα µέρη της συσκευής.
  • Το δεύτερο ψηφίο y δηλώνει τον βαθµό προστασίας της συσκευής από την διείσδυση νερού. Στην πράξη μας ενδιαφέρει αυτό το ψηφίο, το οποίο πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 5, προκειμένου να θεωρείται μια συσκευή κατάλληλη για εξωτερική χρήση (αδιάβροχη).

Συμβουλή: Όταν αναζητάτε συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικό ή σε δύσκολο περιβάλλον εργασίας με σκόνη και υγρασία, ελέγξτε αν το επίπεδο στεγανότητας είναι το κστάλληλο. Αν ο κωδικός IPxx δεν αναγράφεται στα χαρακτηριστικά, ζητήστε να ενημερωθείτε απ' τον πωλητή σας.

Σχόλια

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Νέα δημοσίευση